×

Имате нужда от помощ ?

Ако все още имате проблеми, моля, уведомете ни, като изпратите имейл до support@rps.bg. Благодарим Ви!

РАБОТНО ВРЕМЕ

Делник: 09:30 ч – 18:00 ч.
Събота: почивен ден
Неделя: почивен ден

FORGOT YOUR DETAILS?

Косова книга

5.00 лв.

Описание

Косова книга

Как се попълва касова книга?

Воденето на касова книга е често пренебрегвано действие, което обаче е задължително.

Воденето на касова книга се регулира от НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА.

Наредбата дава основа за водене на „книга за дневните финансови отчети за календарната година“ или както наричаме накратко „касова книга“ в чл. 39.

Касовата книга съдържа подобна информация във всичките си формати. За по-ясна представа прилагаме една примерна страница от нея:

Касова книга

Графите при различните издетели на касови книги могат да се различават, но смисълът на попълваното остава един и същи.

Как да водим касова книга за даден работен ден?

  1. В графа <<Наличност в началото на деня>> се записва наличността в касата в началото на деня и същата наличност се въвежда в касовия апарат по описанието в инструкцията за работа с касов апарат – Служебно въведени.
  2. В графа <<Оборот от касовия апарат за деня>> се записва дневния оборот от касовия апарат включително ДДС (ако фирмата е регистрирана по ЗДДС)
  3. В графа <<Всичко приход>> Попълва се сумата от положителни промени в таблицата „Промени в касовата наличност, различни от продажби“. В тази част се вписват час и сума на внасяне на средства от банка, подоточетни лица, преместване на средства от друга каса и други. Всички промени увеличаващи касата се пишат в колона „Приход“. Във Всичко се описва сумата на общия приход от тези промени.
  4. В графа <<Оборот от касови бележки от кочан>> Вписва се общата сума на касови бележки от кочан. Касовите бележки от кочан се пишат при техническа неизправност на касовия апарат.
  5. В графа <<Общо приходи = 1+2+3+4>>
  6. В графа <<Всичко разход>> Попълва се сумата на извадени средства от таблицата „Промени в касовата наличност, различни от продажби“. В тази част се вписват час и сума на внасяне на средства по банка, даване на средства на подоточетни лица, преместване на средства в друга каса и други. Всички промени увеличаващи касата се пишат в колона „Приход“. Във Всичко се описва сумата на общия разход от тези промени.
  7. В графа <<Общо касови бележки „СТОРНО“>> Вписва се общата сума на сторно издадените сторно бележки за деня.
  8. В графа <<Общо безналични плащания>> Тук се попълва сумата на направените и отразени плащания на касовия апарат от клиенти, чрез банкови карти (ПОС). Това се случва при наличие на ПОС терминал в търговския обект и отразено плащане чрез банкова карта. Безналичните плащания мога да бъдат много видове като най-разпространен е плащането на ПОС.
  9. В графа <<Общо разходи = 6+7+8>> Записваме сумата на
  10. В графа <<Наличност в края на деня = 5 – 9>>

Изписваме името и фамилията на приключилия касата и се подписваме.

 

Касовата книга трябва да отразява действителността, защото се гледа при проверка от органите на НАП.

Нагоре