×

Имате нужда от помощ ?

Ако все още имате проблеми, моля, уведомете ни, като изпратите имейл до support@rps.bg. Благодарим Ви!

РАБОТНО ВРЕМЕ

Делник: 09:30 ч – 18:00 ч.
Събота: почивен ден
Неделя: почивен ден

FORGOT YOUR DETAILS?

POS Master

Със запитване

Категория:

Описание

POS Master

 POS Master e търговски софтуер за управление на търговски обекти. Многообразието от модули и функции осигурява гъвкавостта на системата да се адаптира в най-висока степен с организацията на клиента.
С помощта на POS Master-търговски софтуер се извършват всички процеси, свързани с реализирането на стоките до крайния потребител, като се осигурява ефективен контрол над персонала, наличностите и паричните средства. Системата разполага с касов модул, който включва всички необходими функции за осъществяване на продажби, както и управлението на периферна техника- фискални принтери, касови апарати, везни, скенери, банкови терминали и други, които спомагат в обслужването на клиентите. Останалите функции на нашия търговски софтуер се обслужват от складовият модул, който се грижи за коректното отчитане на складовите наличности, паричните потоци и генерира справки, необходими за целите на ръководството. В помощ на мърчандайзерите в търговските обекти е разработено специализирано мобилно приложение за ръчни терминали, което улеснява процесите по заприхождаване на стока и извършване на ревизии в обектите.
POS Master- търговски софтуер позволява централизирано управление на търговски вериги, чрез модул “ Централен офис“, както и пълна интеграция със системите:
 • Управление на клиентска лоялност;
 • Управление на промоции;
 • Ваучерна система;
 • Бизнес анализи и справки за централизирано управление;
 • Система за видеонаблюдение.

Продуктови предимства

 • POS Master е търговски софтуер, който предоставя бързина и удобство при обслужването на клиентите;
 • С него имате пълна отчетност и контрол на складовите наличности и паричните средства;
 • С POS Master-търговски софтуер можете да работите в локален режим, без това да намали функционалността. На разположение са широк набор от оперативни и управленски справки, които подпомагат работата на супервайзорите, както и автоматични процедури за анализ на данни и генериране на справки при работа с “ Централен офис“;
 • Нашият търговски софутер приема плащания с ваучери, банкови карти, в брой, смесени плащания, както и плащания с грабо ваучери. Поддържат се клубни карти с различни схеми на клиентска лоялност;
 • POS Master- търговски софтуер предоставя възможност за интеграция със системата на Националната лотария и Лотария България за проверка на билети в реално време, както и възможности за задаване и комбиниране на различни видове промоции и отстъпки;
 • В POS Master-търговски софутер данните се архивират автоматично и се прави самодиагностика при всяко стартиране на системата;
 • Налична е и възможност за импорт и експорт на данни към външни системи.

Функционалност

Модул „Каса“

 • Интуитивен интерфейс – лесен за научаване и използване;
 • Автоматично разпознаване на свързаното фискално устройство с възможност за настройване на всички негови параметри;
 • Детайлна визуализация на всяка една от операциите, извършвани от касиера с цел максимален контрол;
 • Интегрирани над 15 картови системи за лоялност на клиентите, включително и с онлайн оторизация;
 • Пълна хронология на продажбите от началото на смяната на касиера;
 • Дефиниране на функционални клавиши;
 • Поддържане на различни методи на плащане;
 • Работа в локален режим без неудобства за касиера или клиентите с автоматично синхронизиране със сървъра и изпращане на локалните продажби след възстановяване на връзката;
 • Поддържане на продажби по касиери/оператори при работа на една каса;
 • Маркиране на карти на служителите с цел запис на часове на пристигане и напускане на обекта, почивки и др.;
 • Възможност за гъвкави настройки на съдържанието на касовия бон;
 • Управляване на периферни устройства, свързани с обслужването на клиенти на касата – електронни везни, клавиатури, баркод четци, карточетци и др.;
 • Излъчване на реклама на втори клиентски дисплей в зависимост от продаваната стока;
 • Излъчване на гласово съобщение при маркиран и ненамерен артикул;
 • Пълна функционалност по void на транзакции в зависимост от делегираните права;
 • Печат на фактури директно на касовото място с възможност за въвеждане на нови клиенти;
 • Интеграция с банкови терминали – стойността на сметката при плащане с карта се изтегля автоматично; Поддръжка на сторно бележки;
 • Възможност за служебно извеждане на парични средства от каса при делегирани права.

Модул „Склад и управление“

 • Управление и контрол на складови наличности, доставки, заявки, ценообразуване, извършване на ревизии, бракуване на стока;
 • Ценообразуване на стоките в търговския обект;
 • Възможност за задаване на различни цени на една и съща стока в различните обекти на търговската верига, при работа в „Централен офис“;
 • Автоматизиран процес по заявяване на количества към доставчик – чрез 6 различни метода. Възможност за изготвяне на ръчни заявки;
 • Автоматизиран процес по приемане на доставената стока. Работа с мобилни терминали и мобилно приложение „Складов асистент“ за ускоряване приемането на стока;
 • Въвеждане на ежедневно получените доставки на стока от конкретен доставчик със съответен документ (складова разписка/фактура). Следене на направените плащания към въведените документи. Въвеждане на коригиращи документи, свързани с доставката;
 • Издаване на фактури при поискване от модул „Каса“;
 • Бракуване на стоки;
 • Провеждане на пълна или частична ревизия на склад, чрез мобилни терминали и мобилно приложение „Складов асистент“;
 • Възможност за разпределяне на приета стока между различни обекти при работа в „Централен офис“;
 • Генериране и възможност за печат на всички видове документи, свързани със складова дейност – документи за продажби, доставки, брак и други;
 • Отчитане на собствено производство за предлагане в „Топла точка“ – генериране на рецепти, изписване на материали по рецепти;
 • Печат на етикети директно от системата;
 • Генериране и анализ на различни видове справки, управление на промоции и други.

Мобилно приложение „Складов асистент“

 • Заприхождаване на стока;
 • Извършване на ревизии;
 • В помощ на мърчандайзерите при аранжирането на регалите.

За продукта

POS – касов модул

Системата приема различни средства за разплащане – в брой, с банкова карта, с чек, с грабо ваучери, с точки за лоялност. Разработена е интеграция с банкови терминали, чрез която се елиминира възможността от допускане на грешки при въвеждане на стойност за плащане върху терминала от касиера.

Екран за въвеждане на фирмени данни за издаване на фактура

Бекофис модул „Склад и управление“ – Стоки

Поддържане на подробна информация за всяка една стока. Възможност за залагане на минимален остатък, максимален остатък и количество за заявка с цел автоматизиране на заявяването на стоката. Възможност за въвеждане на повече от един баркод на стока с цел коректна продажба при преоценяване на артикула.

 

 

Визуализация на всички артикули с параметри по предлагането им

Бекофис модул „Склад и управление“ – Доставки

Поддържане на списък на доставки с всички параметри на доставката, включително вид и номера на документа. Възможност за обединяване на няколко складови документа в един данъчен документ.

С помощта на мобилното приложение „Складов асистент“ е възможно да се приеме стоката още при разтоварването на стоката на рампата на склада. Това се осъществява посредством възможността за сканиране на баркода (или ръчно въвеждане на кода в полето) на артикулите и въвеждане на доставяното количество. След потвърждаване на доставката , последната автоматично се записва в складовата система.

Бекофис модул „Склад и управление“ – Етикети

Възможност за директен печат на основни етикети за стоки от програмата, при свързан етикетен принтер. Възможност за печат на промоционални етикети преди промоцията да стане активна.

Бекофис модул „Склад и управление“ – Ревизии

Възможност за извършване на пълни/частични ревизии с помощта на мобилен терминал.

Бекофис модул „Склад и управление“ – Справки

Богат набор от оперативни и управленски справки в базовата функционалност на продукта. Пълна интеграция със система за бизнес анализи и справки за централизирано управление – Business Gate.

Справка „Продажби за период“

Нагоре